دکتر هادی افراسیابی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دكتر هادی افراسیابی(PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی گروه فارماسیوتیکس ، دانشکده داروسازی
 
 
 afrasiabih[at]mums.ac.ir
 
 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماسیوتیکس،  17871   91886
تلفن: دانشکده داروسازی 31801321-051       نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051
 
 
 
 
سوابق تحصیلی
 دکترای داروسازی عمومی-دانشکده داروسازی  -  دانشگاه علوم پزشکی مشهد - 1368- 1363
 دکترای تخصصی (Ph.D) داروسازی صنعتی - دانشکده داروسازی - دانشگاه جان موریس لیورپول - انگلستان 1376-1372
 دوره فرصت مطالعاتی - دارورسانی هدفمند به سلولهای سرطانی - دانشگاه آلبرتا - کانادا - 1384- 1383

 

 
مراتب علمی
 استادیار - دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1381-1376
 دانشیار - دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1381 تا 1386
استاد- دانشکده داروسازی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1386 تا کنون

 

 
سوابق اجرایی
 عضو شورای پژوهشی کمیته علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی مشهد - 1385 تا کنون
 عضو هیئت تحریریه مجله علوم دارویی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1384 تا کنون
 عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته فارماسیوتیکس 1384- 1382
 مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1379-1377
 عضو شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1381- 1377
 عضو شورای پژوهشی و فن آوری استان خراسان 1379-1377

 

 
جوایز
 مترجم برتر - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - 1385 (ترجمه کتاب فارماسیوتیکس جلد 1)
 رتبه سوم دهمین جشنواره علوم پزشکی رازی - بخش علوم دارویی - تهران - 1383
 محقق برتر دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - 1382
 کسب جایزه نخست پانزدهمین کنفرانس تکنولوژی داروسازی - اکسفورد - انگلستان - 1376

 

 

زمینه فعالیتهای تحقیقاتی

  تغییر شکل کریستالهای دارویی به منظور بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی آنها
تعیین خصوصیات کریستالهای دارویی با استفاده از تکنیکهای X-ray ، Thermal analysis ، FTIR ، SEM
 بررسی خصوصیات پرس پذیری داروها و اکسپیانتها
 فرمولاسیون فراورده های جامد (قرص ، پلت)
  سیستمهای پراکنده جامد
 فرآورده های آهسته رهش
 دارورسانی به کولون