دکتر فاطمه صادقی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دكتر فاطمه صادقی(PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی گروه فارماسیوتیکس ، دانشکده داروسازی
 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماسیوتیکس  17871   91886
                تلفن: دانشکده داروسازی 31801338-0511  نمابر: دانشکده داروسازی 38823251 - 051                       
 
 
 
 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
 دكتراي داروسازي از دانشكده داروسازي مشهد در سال 1369
 استادیار گروه فارماسیوتیکس 1382-1375
 phD داروسازي صنعتي از انگلستان در سال 1375
 دانشیار گروه فارماسیوتیکس 1382 تا 1390
     استاد گروه فارماسيوتيکس 1390
 
 
سوابق اجرایی
سوابق تدریس
 عضو کمیته مقاله نویسی معاونت پژوهشی         
 داروسازی صنعتی                                        
 عضو کمیته تحقیقات دانشجوئی
 فیزیکال فارماسی
 عضو شورای پژوهشی دانشکده داروسازی
 اشکال داروئی
 سرپرست آزمایشگاه داروسازی صنعتی
 فرآورده های آرایشی و بهداشتی
 سرپرست آزمایشگاه اشکال داروئی
 داروسازی صنعتی تخصصی
 
 
 فیزیکال فارماسی تخصصی
 
 
 داروسازی صنعتی عملی
   
 اشکال داروئی عملی
 
 
سامانه های نوین دارورسانی
 
 
شرکت در دوره های آموزش
 کارگاه پزشکی جامعه نگر
 کارگاه برنامه ریزی و تکنولوژی آموزشی
 کارگاه ارزیابی و طرح درس
 کارگاه ارزشیلبی آموزشی
 
 
زمینه های تحقیقاتی

 فرمولاسیون فرآورده های آهسته رهش خوراکی و بررسی فاکتورهای موثر در رهش دارو

 بررسی سیستمهای پراکنده جامد در تهیه فرآورده های آهسته رهش

 تهیه پلتهای آهسته رهش با استفاده از روش اکستروژن- اسفرونیزیشن

 تهیه پلتهای آهسته رهش با قابلیت پرس شدن به صورت قرص

 سیستمهای دارورسانی به کولون