دكتر جواد بهروان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دكتر جواد بهروان
 
 استاد  گروه  بیوتکنولوژِی دارويي  و مرکز تحقیقات بیوتکنولوزی 
 
دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی،گروه بیوتکنولوژی،  17871   91886
نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051
 
 
 
 
سوابق تحصیلی (Education)
مراتب علمی (Academic Appointments)
 داروسازي علوم پزشكي مشهد  1370     
 استاد گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی                                       
 . Ph.D بيوتكنولوژي و مولكولار بيولوژي با گرایش ژنتیک دانشگاه شفيلد انگلستان 1378
 استاد مرکز تحقيقات بيوتکنولوژي
       
 
 
 
سوابق تدریس (Teaching Experience)
  مهندسی ژنتیک                                                                  
  ژنتیک مولکولی پیشرفته
  بیولوژی سلولی و مولکولی پیشرفته
  فراورده های دارویی بیولوژیک
  کنترل میکروبی فراورده های دارویی
  بیوتکنولوژی دارویی
 
 
 
 
عضویت (Memberships)
  هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته بیوتکنولوژی دارویی وزارت بهداشت (Pharmaceutical Biotechnology Examination Board of Iran)
  هیات تحریریه مجله پژوهش در بیوتکنولوژی پزشکی  Medical Biotechnology research Journal
  هیات تحریریه مجله علوم پایه پزشکی ایران  Iranian Journal of Basic Medical Sciences
 هيات تحريريه مجله Journal Of Cell and Molecular Research
 
 
 

کتاب ها (Books and Chapters)

 فارسی: بيوتکنولوژي مولکولي     (Molecular Biotechnology ) جلد اول و دوم
 انگلیسی: دو فصل کتاب با مشخصات زير :

 Role of ABC drug efflux transporters in placenta In: Trends in Biotechnology research

 MCF-7 Breast Cancer Cell Line, a Model for the Study of the Association Between Inflammation and ABCG2-Mediated Multi Drug Resistance. In: Focusing Tumor Microenvironment, Stem cells and Metastasis

 
 
 

جوايز علمي (Awards)

 سه سال پی درپی 1377-1375 جایزه مشترک علمی شورای روسای دانشگاه های انگلستان
 رتبه اول پژوهشگران برتر  علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1388
 رتبه اول پژوهشگران برتر  علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1390
 رتبه سوم محققین علوم دارویی جشنواره علوم پزشکی کشور- جشنواره رازی 1390
 
 

علائق و زمینه های تحقیقاتی (Research Interests)

 طراحی عوامل ایمونوژنیک با استفاده از تکنیک نمایش سطحی فاژ
 مکانیزم های مقاومت دارویی در سلو ل های سرطانی
 مطالعه اثرات بیولوژیک و فارماکولوژیک ترکیبات با منشا طبیعی
 پلی مورفیسم ژنی و اثرات آن بر عملکرد های فیزیولوژیک در انسان
استرس اکسیداتیو، اثرات آن بر سلول های یوکاریوتیک و مهار آن با ترکیبات طبیعی
 مطالعه اثرات متقابل مکانیزم های ایجاد کننده التهاب و مقاومت دارویی
  مطالعه ارتباط مکانیزم های التهابی و سرطان