دكتر سيد عادل معلم

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دكتر سیّد عادل معلّم (PharmD, PhD)
استاد
گروه فارماکودینامی و سم شناسی، دانشکده داروسازی

پژوهشکده بوعلی، مرکز تحقیقات علوم داروئی
مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی
 
 
کاملاً مسلّط به زبانهای انگلیسی و عربی و آشنا با زبان فرانسه
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی، ص پ 1365-91775
          نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051            

 

CV in English

 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
 دکتری داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1367
 مربی گروه فارماکودینامی و سم شناسی: 1367

 PhD داروشناسی/سم شناسی، دانشگاه مک گیلکانادا، 1377  (Dean's Honour)

 استادیار گروه فارماکودینامی و سم شناسی: 1379
    دانشیار گروه فارماکودینامی و سم شناسی: 1387
    استاد گروه فارماکودینامی و سم شناسی : 1391
                                                                                              
 
سوابق اجرایی
 رييس كتابخانه دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1379/6/20 تا 22/6/1384
 مدير پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1/8/1379 تا 1/9/1380
 عضو دبيرخانه شوراي پژوهش و فناوري استان خراسان، 19/9/1379 تا 10/1380
 عضو شوراي پژوهشكده بوعلي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، شهریور1380 تا اسفند 1385
 عضو كميته تأمين منابع علمي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، آذر 1380تا آذر 1381
  نماينده دانشگاه در شهرک فناوری صنایع غذایی، شركت شهركهاي صنعتي خراسان، دی 1380 تا دی 1381
 عضو كميته ارتقاء کیفیت دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد 13/12/1380 تاكنون
 مسئول آزمايشگاه سم‌شناسي دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 19/3/1381 تاكنون
 عضو شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، تیر 1381تا بهمن 1384
 سرپرست بخش سم‌شناسي و تراتولوژي، مركز تحقيقات علوم دارويي، پژوهشكده بوعلي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1/9/1379 تاکنون
 مدير گروه فارماكودينامي و سم‌شناسي، دانشكده داروسازي،  دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 17/9/1381 تا 30/9/1383
 عضو شوراي انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 28/10/1381 تا 24/2/1384
 عضو شوراي پژوهشي مراكز تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 28/12/1382 تا 28/12/1383
 رييس مركز رشد فرآورده‌هاي دارويي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 4/11/1383 تا 4/9/1385
 دبير همايش سلولهاي بنيادي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، اردیبهشت 1384
  عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 22/2/1384 تا 21/2/1386
 سرپرست واحد ارتباط دانشگاه  با صنعت دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1/8/1384 تا 30/7/1385
 عضو شوراي پژوهشي بيمارستان رضوي، آبان 1384 تا آبان 1385
 عضو كميته پژوهشي مركز تحقيقات سرطان، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1386 تا 1389
 مشاور مركز مسمومين دانشگاه علوم پزشكي مشهد همكار ( World Health Organization (WHO ، مهر 1386 تاکنون
 عضو هيأت مؤسس مركز تحقيقاتي سم‌شناسي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مهر 1386
 عضو کمیته روابط بین المللی دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1387 تا 1389
عضو کمیته عضویت، انجمن تراتولوژی امریکا، 2009 تا 2012
مدير گروه فارماكودينامي و سم‌شناسي، دانشكده داروسازي،  دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1389 تا 1391
 
 
سوابق تدریس

داروسازی

 داروشناسی نظری و عملی
 داروشناسی بالینی
 سم شناسی نظری و عملی
 کنترل مسمومیت
 ا طلاعات دارویی
 کارآموزی داروخانه شهری 1 و 2
 کارآموزی داروخانه در عرصه شهری
 زبان انگلیسی عمومی
 واژه شناسی در داروسازی و پزشکی
 کارآموزی داروخانه بیمارستانی

دروس تخصصی (کارشناسی ارشد و PhD)

 سم‌شناسي سلولی و مولكولي نظری و عملی
 سم‌شناسي محيطي
 سم‌شناسي‌ نظري
 سم‌شناسي پیشرفته
 داروشناسي
   
 
 
افتخارات
 پژوهشگر برتر دانشکده داروسازی 1387
  رتبه اول پژوهشگر برتر دانشکده داروسازی 1391
  پژوهشگر برجسته دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1391
 
 
 عضویت در انجمن های علمی
  “American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics” (ASPET), Regular Member. Bethesda, Maryland, USA. February 1998-current.
  “The Teratology Society”, Regular Member. Bethesda, Maryland, USA. July 1997-current (Member of the Membership Committee, 2009-current).
  “Society of Toxicology” (SOT), Associate Member. Washington, D.C., USA. March 1994-current.
  “Pharmacological Society of Canada”, Regular Member. March 1994-current.
 عضو انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، 1367 تاکنون
 
 عضو انجمن داروسازان ایران، شاخه خراسان، 1379 تاکنون
 
 عضو انجمن سم شناسی ایران، 1384 تاکنون
 
 
 
کتاب
 Etemad L, M Moshiri, SA Moallem. "Chronic toxicity of organophosphorus compounds" in: Basic and Clinical Toxicology of Organophosphorus Compounds. Balali-Mood M. and Abdollahi M. (eds), Springer-Verlag, London, UK, 2014. 
 Moallem SA, K Balali-Mood, M Balali-Mood. “Opioids and Opiates” in: Handbook of Drug Interactions: A Clinical and Forensic Guide. Mozayani A. and Raymon L.P. (eds.), 2nd Edition; pp: 123-148, Humana Press, Totowa, NJ, USA, 2011.
 محسن ایمن شهیدی، محسن تفقدی، سید عادل معلم، رامین رضایی، زهره فیروزی. ترجمه و تلخیص "راهنمای درمان با داروهای بدون نسخه"، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1390