دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
  
دكتر بی بی فاطمه کلالی نیا
 استادیارپژوهشی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
                                                                     
  
 

 
آدرس: مشهد، میدان بوعلی، پژوهشکده بوعلی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
     تلفن:  37112420  051    نمابر: 37112596 051             
 
سوابق تحصیلی
 دکترای حرفه ای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 83-1377 - 60 واحد دروس تخصصی و پایان نامه دکترا به صورت دانشجوی مهمان در دانشکده داروسازی مشهد گذرانده شد.)
 دکترای تخصصی (.Ph.D) بیوتکنولوژی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 89- 83
دوره تکمیلی Ph.D.، دانشگاه Charite، برلین، آلمان، 10-2009
 
 
تجربیات آموزشی
  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (بهمن ماه 1389 تا کنون)
 
 
عناوین و امتیازات ویژه
  دانشجوی ممتاز (نفر اول) ورودی 1377 دانشکده داروسازی کرمان
  نفر اول امتحان ورودی بیوتکنولوژی دارویی بهمن ماه 1383
  دانشجوی برتر ورودی 1383 ( مقطع Ph.D) دانشکده داروسازی مشهد