امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اخبار و اطلاعیه ها

 

 

 

برگزاری دوره آشنايي با نرم افزار camtasia studio (مربوط به کارشناسان اموزشی معاونت اموزشی)

 

مکان: دانشکده داروسازی

 

تاریخ:20و27 آبان 97

 

 

 

برگزاری دوره دستورالعمل بهداشت و شستشوی دست (مختص کارکنان تبصره 4 دانشکده پزشکی و داروسازی)

 

مکان: دانشکده داروسازی

 

تاریخ:1آذر97


برگزاری دوره آشنایی با ضوابط و قوانین کار و تامین اجتماعی (مختص کارکنان تبصره 4 دانشکده پزشکی و داروسازی)

 

مکان: دانشکده پزشکی

 

تاریخ:28 تیر 97

 

برگزاری دوره مواد گندزدا و کاربرد ان (مختص کارکنان تبصره 4 دانشکده پزشکی و داروسازی)

 

مکان: دانشکده داروسازی

 

تاریخ:9مرداد97

 

برگزاری دوره اگونومی و سلامت شغلی (مختص کارکنان تبصره 4 دانشکده پزشکی و داروسازی)

 

مکان: دانشکده داروسازی

 

تاریخ:17مرداد97


برگزاری دوره اصول مبارزه با جوندگان و حشرات موذی (مختص کارکنان تبصره 4 دانشکده پزشکی و داروسازی)

مکان: دانشکده داروسازی

تاریخ:20و 27 مهر96

 

برگزاری دوره مهندسی ارزش در سازمان (مربوط به کارشناسان اموزشی معاونت اموزشی)

مکان: دانشکده داروسازی

تاریخ:16و17آبان 96

 

برگزاری دوره تجزیه تحلیل و اسیب شناسی سیستم (مربوط به کارشناسان اموزشی معاونت اموزشی)

مکان: دانشکده داروسازی

تاریخ:23و24 آبان 96


برگزاری دوره بهداشت محیط و مدیریت پسماند (مختص کارکنان تبصره 4 دانشکده پزشکی و داروسازی)

مکان: دانشکده داروسازی

تاریخ:21 بهمن95


برگزاری دوره تغذیه سالم (مختص کارکنان تبصره 4 دانشکده پزشکی و داروسازی)

مکان: دانشکده پزشکی

تاریخ:23 دی95


- برگزاری دوره ایمنی کار در مشاغل خدماتی (مختص کارکنان تبصره 4 دانشکده پزشکی و داروسازی)

مکان: دانشکده داروسازی

تاریخ:2 دی95


- برگزاری دوره آشنایی با شرح وظایف و بسته خدمتی (مختص کارکنان تبصره 4 دانشکده پزشکی و داروسازی)

مکان: دانشکده داروسازی

تاریخ: 10 دی94


- قابل توجه کلیه همکاران تبصره4

به اطلاع میرساند که در هر سال مجاز به شرکت در دوره های عمومی (که در سامانه پیام ثبت نام میشود) تا سقف 8 ساعت میباشید. بدین منظور به صفحه آموزش و بهسازی منابع انسانی به آدرس (http://empeducation.mums.ac.ir/news.aspx) مراجعه نموده سپس به سامانه پیام وارد شده و در دوره های عمومی ثبت نام کنید.