اطلاعیه های آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند: ارزشیابی اساتید از تاریخ 21/3/98 لغایت 21/4/98 می باشد. در صورت عدم ارزشیابی نمرات امتحانات قابل رؤیت نمی باشد.اداره آموزش-21/3/98

فعالیت غیر قانونی دانشجویان بدون مجوز

اطلاعیه مهم آزمایشگاه فارماکولوژی – نیمسال اول 98-97

لیست گروهها جهت انتخاب واحد

قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز به اطلاع می رساند دانشجویانی که درترم تابستان دروسی را بصورت مجازی یا کارآموزی انتخاب نموده اند بایستی شهریه شان راتا تاریخ 18/5/97 پرداخت نمایند، بدیهی است درصورت عدم پرداخت انتخاب واحدشان درتاریخ 20/5/97 حذف می گردد. اداره آموزش9/5/97

قابل توجه دانشجويان ميهمان ودانشجويان تکميلي خارج از کشور :

    دانشجويان مذکور موظفند شهريه ساليانه شان را به شماره حساب ذيل پرداخت نمايند و فيش پرداخت شده را به رييس امورمالي دانشکده تحويل نماييد.    بانک رفاه:     166666646