فرمهای اداره آموزش دانشكده داروسازي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
 
دانشجوي گرامي
 
 آگاهي از قوانين و آيين نامه هاي آموزشي قبل از هرگونه اقدام از سوي شما موجب انتخاب روش صحيح و انجام درست کار خواهد شد.

لذا شايسته است ابتدا متن کامل آيين نامه مرتبط با فرمي که قصد تنظيم و تحويل آن را به اساتيد يا اداره آموزش داريد، مطالعه و سپس نسبت به تکميل آن اقدام نماييد.

 
 
فرم کارآموزي داروخانه در عرصه شهري (کارورزي)
 فرم طرح الزام 160 واحد
 فرم تقاضای انتقال دائم
فرم گزارش مفقودی کارت
فرم اعلام نمره پایان نامه
 فرم درخواست مجوز فعاليت دانشجویان داروسازی در آزمایشگاههای دانشکده داروسازي
فرم مجور فعاليت دانشجويان خارج از دانشكده داروسازي